Nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông ở đâu tại HCM

Nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông ở đâu tại HCM

Ngày đăng: 04-04-2020

1,774 lượt xem

1. Trường hợp nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tạPhòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Tp.Hồ Chí Minh:

    + Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu;

   +  Cấp lại hộ chiếu: sửa đổi, bổ sung hộ chiếu

     ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả.

2.  Trường hợp nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu  tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (254 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh):

    + trường hợp cấp lại hộ chiếu  (do hộ chiếu bị mất, bị hư hỏng, còn thời hạn cần cấp lại, tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha); sửa đổi, bổ sung hộ chiếu; ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả.

     Trường hợp nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường Bưu điện thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã niêm yết       tại các Bưu cục trên toàn quốc.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha