5 điểm mới trong thủ tục làm hộ chiếu từ ngày 01/07/2020

Ngày 22/11/2019 Quốc hội vừa thông qua Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 (Luật số: 49/2019/QH14) gồm 9 chương, 52 điều. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 và sau đây hãy cùng Bảo Ngọc Visa điểm qua 05 điểm mới đáng chú ý liên quan đến thủ tục làm hộ chiếu.

Ngày đăng: 02-03-2020

670 lượt xem

 

1. Chỉ còn 4 loại giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh

Điểm mới đầu tiên được nêu rõ trong Điều 6, Chương II Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định giấy tờ xuất nhập cảnh gồm 04 loại:

- Hộ chiếu ngoại giao

- Hộ chiếu công vụ

- Hộ chiếu phổ thông

- Giấy thông hành

Như vậy so với Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2017,  Luật mới đã gộp chung Hộ chiếu thuyền viên, Giấy thông hành biên giới, Giấy thông hành nhập xuất cảnh, Giấy thông hành hồi hương thành Giấy thông hành.

2. Hộ chiếu được cấp riêng cho từng người

Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

1. Giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh được cấp riêng cho từng công dân.

2. Hộ chiếu phổ thông cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

3. Trẻ em dưới 9 tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc mẹ nếu có đề nghị của cha hoặc mẹ trẻ em đó. Trong trường hợp này, hộ chiếu có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

Nghị định này dẫn đến một số bất cập, chẳng hạn: khi cấp chung hộ chiếu với con thì thời hạn hộ chiếu của bố mẹ chỉ có 05 năm thay vì 10 năm nếu bố mẹ cấp riêng hộ chiếu; tình trạng con cấp chung hộ chiếu với bố nhưng lại xuất nhập cảnh cùng mẹ. Tuy nhiên Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 không đề cập đến vấn đề cấp hộ chiếu chung mà chỉ quy định thời hạn của hộ chiếu:

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn

3. Có Căn cước công dân sẽ được cấp hộ chiếu ở bất cứ đâu

Đây được xem là một điểm cộng ưu tiên cho những công dân có Căn cước công dân. Từ ngày 1/7/2020, người có thẻ Căn cước công dân xin cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu có thể thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu ở bất cứ đâu (hiện nay là nơi thường trú hoặc tạm trú).

Khoản 3 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019:

Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

Đồng thời, người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông từ lần thứ 02 cũng sẽ được thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh nơi thuận lợi hoặc cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Người xin cấp hộ chiếu phải xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng và nộp hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai theo mẫu đã điền đủ thông tin

- 02 ảnh chân dung

- Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi)

- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất

- Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền

- Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi. Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trả kết quả cho người đề nghị.    

4. Hộ chiếu của công dân trên 14 tuổi được gắn chíp điện tử

Một điểm mới trong Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 nữa là “Hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Hộ chiếu không gắn chíp điện tử được cấp cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn”.

Việc sử dụng hộ chiếu có gắn chíp điện tử (gọi tắt là hộ chiếu điện tử) không chỉ thuận lợi hơn cho công dân trong việc làm thủ tục xuất nhập cảnh mà còn giúp việc xét cấp visa nhập vào các nước dễ dàng hơn. Tuy nhiên đây không phải là điều bắt buộc vì thế  công dân trên 14 tuổi có quyền lựa chọn sử dụng hộ chiếu truyền thống hay hộ chiếu điện tử hoặc chuyển từ hộ chiếu truyền thống sang hộ chiếu điện tử tùy nhu cầu.

Người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu sẽ phải chụp ảnh, thu thập vân tay.

5. Các trường hợp cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn

Chương 3, Mục 3, Điều 17 nêu rõ  Đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn:

1. Người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay.

2. Người có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu.

3. Người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân.

4. Người được cấp hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc phòng, an ninh.

Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Như vậy công dân Việt Nam ở nước ngoài có nguyện vọng về nước mà bị mất hộ chiếu phổ thông sẽ được cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn thay vì cấp giấy thông hành như trước.

Trong trường hợp này, người đề nghị cấp hộ chiếu nộp: đơn báo mất hộ chiếu, tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung và xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp nếu có.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét, quyết định cấp hộ chiếu, trả kết quả cho người đề nghị. Nếu chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu thì cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bản theo mẫu về Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để xác minh, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người đề nghị.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả lời bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về việc cấp hộ chiếu.

Sau đó, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề nghị; trường hợp chưa cấp thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phía trên là 05 điểm mới Những quy định mới trong qua Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019. Những điểm mới này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc làm hộ chiếu và thủ tục xuất nhập cảnh. Tuy nhiên nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ những thay đổi này hoặc có bất cứ thắc mắc gì trong quá trình làm hộ chiếu, hãy liên hệ với Dịch vụ làm hộ chiếu tại Bảo Ngọc Visa qua Hotline: 0933.186.186  để được hỗ trợ tư vấn và làm hộ chiếu với giá cả phải chăng, an toàn, uy tín.

Nguồn:

Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 về Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam số: 94/2015/NĐ-CP

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha