Giấy phép lao động (work permit) là gì? Thủ tục, quy trình, hồ sơ cấp work permit ra sao?

Lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam cần phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tương đối phức tạp. Thấu hiểu được những điều đó, bài viết sau đây sẽ đem đến cho các bạn những thông tin đầy đủ, chính xác nhất về giấy phép lao động (work permit) là gì? Thủ tục, quy trình, hồ sơ cấp work permit ra sao?... Mời các bạn cùng theo dõi!

Ngày đăng: 03-12-2019

1,150 lượt xem

Giấy phép lao động (work permit) là gì?

 Giấy phép lao động tên tiếng Anh là Work permit, để phân biệt với các quốc gia khác thì dùng Vietnam work permit. Đây là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người nước ngoài khi đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam. Nghĩa là giấy phép lao động sẽ chứng minh được người được cấp phép sẽ được pháp luật Việt Nam bảo vệ theo luật lao động của Việt Nam cũng như quyền lợi của họ sẽ được bảo vệ chính đáng.

Điều kiện cấp giấy phép lao động

 Để có thể được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam, người lao động nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện cụ thể sau đây:

  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

 ✱ Có sức khỏe, tay nghề, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc.

 ✱ Là nhà quản lí, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kĩ thuật.

Giấy phép lao động (work permit) là gì? Thủ tục, quy trình, hồ sơ cấp work permit ra sao?

Giấy phép lao động (work permit) là gì? Thủ tục, quy trình, hồ sơ cấp work permit ra sao?

 ✱ Không phải người đang phạm tội, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài và pháp luật Việt Nam.

 ✱ Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

 >> Xem thêm: Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam <<

Các trường hợp được miễn cấp work permit đối với người nước ngoài

 Theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định về trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cáp giấy phép lao động như sau:

  Là thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

 ✰ Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

 ✰ Là trưởng văn phòng đại diện, dự án tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

 ✰ Vào Việt Nam dưới thời hạn 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

 ✰ Vào Việt Nam với thời hạn 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kĩ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện tại đang ở Việt Nam không xử lý được.

 ✰ Là luật sư nước ngoài được cấp phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.

 ✰ Theo quy định của Điều ước Quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 ✰ Là học sinh, sinh viên học tập, làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

 ✰ Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.

 ✰ Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi, đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.

 ✰ Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 ✰ Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam.

 ✰ Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

 ✰ Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lí, giám đốc điều hành hoặc lao động kĩ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm.

 ✰ Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

   sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Giấy phép lao động (work permit) là gì? Thủ tục, quy trình, hồ sơ cấp work permit ra sao?

Giấy phép lao động (work permit) là gì? Thủ tục, quy trình, hồ sơ cấp work permit ra sao?

 ✰ Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

 ✰ Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

 ✰ Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội.

 enlightened Người sử dụng lao động đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp work permit trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

 enlightened Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động không quá 02 năm.

 >> Xem thêm: Các trường hợp đặc biệt được miễn cấp giấy phép lao động <<

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

 Theo Điều 6 của Thông tư số 60/2016 và điều 10 của nghị định 11/2016/TT-Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép lao động của người nước ngoài phải có:

  Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu số 7.

 ➫ Giấy khám sức khỏe có giá trị trong 01 năm chứng nhận là đủ điều kiện làm việc.

 ➫ Lý lịch tư pháp hoặc giấy tờ tương đương xác nhận theo quy định.

 ➫ Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kĩ thuật và giáo viên…

 ➫ 02 ảnh màu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính, chụp không quá 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.

 ➫ Bản chứng thực sao y của hộ chiếu.

 ➫ Các giấy tờ chứng minh liên quan khác đến người lao động nước ngoài.

 ➫ Người lao động nước ngoài cần lưu ý: Các loại giấy tờ theo quy định cần 01 bản chính và 01 bản sao, nếu giấy tờ tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, sau đó dịch sang tiếng Việt và công chứng trước khi nộp.

Quy trình thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

 Người lao động nước ngoài khi xin cấp giấy phép lao động (work permit) cần thực hiện đầy đủ các bước sau đây:

  Bước 1: Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài

 Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Giấy phép lao động (work permit) là gì? Thủ tục, quy trình, hồ sơ cấp work permit ra sao?

Giấy phép lao động (work permit) là gì? Thủ tục, quy trình, hồ sơ cấp work permit ra sao?

 ☞ Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

 Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền: thời hạn trả kết quả là 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

 Nếu người lao động nộp hồ sơ qua mạng thì thời hạn trả kết quả là 05 ngày. Cơ quan cấp Giấy phép lao động sẽ ra thông báo chỉnh sửa nếu hồ sơ sai sót hoặc không hợp lệ. Sau khi nhận kết quả hợp lệ người sử dụng lao động sẽ nộp hồ sơ bản gốc cho cơ quan cấp phép.

 Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm. Hết thời hạn 2 năm người lao động nước ngoài có thể được gia hạn giấy phép lao động với thời hạn tối đa tương tự.

 >> Xem thêm: Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động tại Bình Dương <<

 Trên đây là một số thông tin về Giấy phép lao động (work permit) là gì? Thủ tục, quy trình, hồ sơ cấp work permit ra sao? Nếu quý khách có nhu cầu muốn biết thêm thông tin chi tiết về work permit, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0933.186.186 (Mr. Chinh) để được tư vấn và hướng dẫn làm giấy phép lao động nhanh chóng, hiệu quả và tiện lợi.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha