Cách xin văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Xin văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài chính là bước đầu tiên trong quy trình làm giấy phép lao động. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn cách xin văn bản này.

Ngày đăng: 20-05-2020

944 lượt xem

1. Chuẩn bị hồ sơ xin văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

A. Đối với doanh nghiệp lần đầu xin văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

- Doanh nghiệp làm Mẫu Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 1)

- Bản sao giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp (có chứng thực)

B. Đối với doanh nghiệp đã xin văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Trường hợp doanh nghiệp đã được chấp thuận nhu cầu nhưng có sự thay đổi nhu cầu sử dụng thì phải báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

- Doanh nghiệp làm Mẫu Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 2)

2. Nộp hồ sơ xin văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

A. Nộp trực tiếp

- Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (thành phố)

- Doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)

- Các trường hợp tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, hiệp hội,… nộp hồ sơ tại Cục việc làm - Bộ lao động - Thương binh và xã hội

Doanh nghiệp nên nộp hồ sơ xin văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp (trừ nhà thầu). Thời gian giải quyết hồ sơ là 15 ngày làm việc.

B. Nộp qua mạng

Bên cạnh việc nộp hồ sơ trực tiếp, theo quy định mới từ thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 02/10/2017, người sử dụng lao động còn có thể xin văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài qua cổng thông tin điện tử, cụ thể như sau:

- Người sử dụng lao động đăng ký tài khoản tại cổng thông tin điện tử và nộp hồ sơ bằng tài khoản đã lập:

Đối với doanh nghiệp lần đầu xin văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài: nộp hồ sơ bằng tài khoản đã lập trong thời hạn trước ít nhất 20 ngày trước ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài.

Đối với doanh nghiệp đã xin văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài nhưng có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài: nộp hồ sơ bằng tài khoản đã lập trong thời hạn trước ít nhất 10 ngày trước ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài.

- Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động. Nếu hồ sơ nộp chưa hợp lệ, cơ quan chấp thuận sẽ ra thông báo chỉnh sửa.

- Sau khi nhận được trả lời kết quả, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc báo cáo đến cơ quan chấp thuận để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định. Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc báo cáo thì cơ quan chấp thuận phải trả kết quả cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ đăng ký của người sử dụng lao động.

Bạn không thể xin giấy phép lao động nếu không xin văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài, vì vậy đây là bước đầu tiên cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên nếu gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép lao động hoặc vẫn còn thắc mắc dù là nhỏ nhất, hãy liên hệ với Bảo Ngọc Visa qua Hotline 0933 186 186 để được giải đáp.

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha